“சிறுவர்கள் ” – சமத்துவம், சம வாய்ப்புகள் , தரமான கல்வி மற்றும் நேசமிக்க வாழ்க்கைக்கான சுற்றுச்சூழலை பெற சம உரிமை கொண்டவர்கள்

-“இறைபணிச்செம்மல்” ஸ்ரீமன் தம்பியப்பா கைலாயபிள்ளை-

இலங்கையில் 33 வருடங்களாக ஆதரவற்ற சிறுவர்களை அரவணைத்துவரும் “சுவாமி விபுலானந்தா ஆதரவற்றோர் இல்லத்துடன்” இணையுங்கள்.

Our Vision

Awarding better thoughts moral citizen to the society , thru better children.

Our Mission

Hard working to develop security, purity, health, traditions, Education, art, culture, technology, psycho development, family environment, Economy, drinking water facilities, transportation, resident and National Rights of the children

Sense of Promise

Let’s build up prosperous Future for vulnerable children

Welcome to Swami Vipulananda Children’s Development Centre

BECOME A VOLUNTEER

volunteers-work-preparing-donations-min

You can make an amazing difference at SVICDC helping to support children in our charity when they need someone to talk to or they are going through a difficult time in their life.

We welcome and value every volunteer, from all walks of life. Whatever your interests, experience or skills, we have a role for you, and we will train, mentor and support you in whatever role you choose to do.

JOIN OUR TEAM

சமூகத்திற்கு நல்லொழுக்கம் , நற்சிந்தனைகள் , நற்பண்புகள் கொண்ட சிறுவர்களை உருவாக்க எம்முடன் கைகோருங்கள்.

-சுவாமி விபுலானந்தா ஆதரவற்றோர் இல்லம்-

I believe that, it is very important that, all children should live with their homes and with their parents. 

“IRRIPANE SEMMAL” MR.T.KAILAYAPILLAI J.P

IN GOD SERVICE, PRESIDENT

85+ Kids

$82.50 Per Day Meal

“மற்றவர்களை மகிழ்விக்கும் வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைத்தால் – அதனை தவறவிடாதீர்கள்”

If you have the power to make someone happy, DO IT. The world needs more of that. “No one has ever become poor from Giving”. BE RICH by Donating Our Needy Children.

shaps-1

50+ Organizations

Several non-profit, governement & non-governement organization supported us.

kind-heart

100+ Kind Hearted

More than 100 generous hearts donated & helped our children.

aroundtheworld

People of Diversity

Volunteers from all over the world to comfort our children.